Lesreglement

Lesreglement/Algemene voorwaarden

1. Een lesuur duurt 50 min. Een halfuur 25 min.
2. * Iedere tweede les , die uitvalt, te wijten aan externe omstandigheden (zoals weersomstandigheden, pandemieƫn, etc) wordt ingehaald. Dit met een maximum van twee inhaallessen. Wanneer het op het eigenlijke aanvangstijdstip van de les niet mogelijk blijkt te spelen, gaat deze regeling in. Ook kan besloten worden om een alternatieve training te geven, zoals theorie, conditietraining o.i.d. De trainer bepaalt het tijdstip van inhalen. Inhaallessen kunnen ook in weekeinden of schoolvakanties ingepland worden.
3. Een reeds begonnen les wordt niet ingehaald.
4. Een inhaalles wordt niet ingehaald.
5. Het lesgeld wordt betaald voor de eerstevolgende tennisles na ontvangen nota en bij achterstallige betaling heeft de deelnemer geen recht op les.
6. De school kan ook gebruik maken van machtigingen tot automatische incasso.
7. De lesser geeft een voorkeur aan v.w.b. lesvorm en kan hier geen rechten aan ontlenen.
8. Er wordt op feestdagen en in de basisschoolvakanties in principe geen les gegeven. In overleg met vereniging en lesnemer kan daarvan worden afgeweken.
9. Bij te laat of niet verschijnen van de lesnemer heeft deze geen recht op les.
10. Wanneer de lesnemer niet in staat is om aan de les deel te nemen, meldt deze dit vroegtijdig bij de tennistrainer.
11. De lesnemer verschijnt in correcte tenniskleding en met het juiste schoeisel.
12. De trainer draagt zorg voor de ballen.
13. De lessen zijn niet overdraagbaar aan derden.
14. De trainer kan besluiten tot het inzetten van 1 of meer sparringpartners.
15. De deelnemer is lid van de Vereniging.
16. De trainer kan bij wangedrag en/of motivatiegebrek van de lesnemer besluiten om de trainingen te beƫindigen.
17. De trainingen worden gegeven door een KNLTB gelicenseerde trainer, die aangesloten is bij TennisAgent Academy.
18. De tennisschool kan gebruik maken van audiovisuele hulpmiddelen. Bij bezwaar moet de lesnemer dit vroegtijdig kenbaar maken.
19. Bij betreden van de eerste tennisles gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

*Bij overschrijding van het maximum aantal inhaallessen streven wij ernaar om toch binnen het redelijke zoveel mogelijk lessen in te halen.